Operacja pn.:

Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług cateringowych

(tytuł operacji)

uzyskała wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”

Celem operacji było wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa z branży cateringowej

i stworzenie stanowiska pracy.

Wynikiem operacji jest utworzenie przedsiębiorstwa z branży usług cateringowych pod nazwą

zdrowoJEdzone oraz utworzenia stanowiska pracy.